Sinnesstimulerande material finns att köpa
från Lärums webbshop!

 

 

 

Nu vänder vi blad i Sensotekets 14-åriga historia.

Verksamheten som den ser ut idag kommer att avslutas i slutet av sommaren 2015. Våra upplevelserum kommer att vara i användning fram till slutet av sommaren, sedan packas de ner och vi sätter lapp på luckan. Samtidigt som det är tråkigt att avsluta en uppskattad verksamhet är vi glada över att det numera finns multisensoriska rum på olika håll i landet på olika enheter. Vi tror att vi har inspirerat till en del av dessa och är glada över att de finns nära användarna.

Framöver kommer den multisensoriska verksamheten att ta nya former, men planerna är inte klara riktigt än. En del av materialet som finns i Sensoteket kommer vi att använda mera mobilt. Hur tycker ni verksamheten kunde se ut framöver? Finns det intresse för handledning inom multisensorisk verksamhet, inom uppbyggandet av multisensoriska rum, för ett ”hemma-hos-Sensotek”, för kursverksamhet inom ämnet eller kanske något helt annat? Hör gärna av er med förslag och åsikter. Ni kan maila på adressen annika.martin@fduv.fi eller skriva ett meddelande via Facebook.

Vi vill passa på att tacka alla våra besökare genom åren, det har varit fantastiska möten och mycket glädje som tagit plats i våra rum!

 

Sensoteketin 14-vuotisessa historiassa käännetään tänä vuonna uusi lehti.

Nykyisen kaltainen toiminta lakkaa näillä näkymin kesällä 2015. Aisti- ja toimintahuoneita käytetään kesän loppuun asti, minkä jälkeen ne puretaan ja pakataan laatikoihin. Vaikka onkin kurjaa lopettaa toiminta, joka on saanut paljon kiitosta, olemme iloisia siitä, että kouluihin ja hoivayksiköihin eri puolille maata on perustettu aistihuoneita. Ehkä mekin olemme osaltamme innostaneet muita perustamaan aistihuoneita. Olemme myös iloisia siitä, että aistihuoneita löytyy nyt käyttäjien läheltä.

Suunnittelemme parhaillaan oman aistitoimintamme jatkoa ja sen uusia muotoja. Osa Sensoteketistä muunnetaan mahdollisesti mobiiliksi, eli liikuteltavaksi. Kertokaa mielellään miltä toiminnan tulisi teidän mielestänne näyttää? Onko kiinnostusta aistitoiminnan neuvonnalle, kaivataanko tietoa aistihuoneiden rakentamisesta, kuinka aistihuoneen voi toteuttaa omassa kodissa tai kurssia tästä aiheesta? Palautetta ja mielipiteitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen annika.martin@fduv.fi tai Facebooksivumme kautta.

Lopuksi vielä kiitos kaikille Sensoteketin kävijöille, vuosien varrella aistihuoneissa on syntynyt monta upeaa kohtaamista ja suunnaton määrä kosketeltavan ihanaa iloa!

 

 

Välkommen till Sensoteket

Sensoteket består av rum speciellt inredda för att stimulera dina sinnen.  Rummen är väl försedda med sinnesstimulerande material, redskap, teknik och effekter som kan fånga uppmärksamhet, väcka nyfikenhet, locka till initiativ och utforskning. Målet är att minska stress och obalans.

Avslappning är också i fokus. I Sensoteket eftersträvas upplevelsen av att vara här och nu. Det ställs inga krav när man kommer hit, här får man uppleva, utforska eller bara slappna av och njuta – allt efter vars och ens önskan och förmåga.

Sensoteket är avsett för alla. Man kan komma ensam, två och två eller flera tillsammans. Hit kan man komma t.ex. som enskild person, familj, skolklass, daghemsgrupp eller verksamhetsenhet.

FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf) upprätthåller två sensotek, ett i Vasa och ett i Helsingfors.

FDUV:llä on kaksi Sensoteekkiä, Vaasassa ja Helsingissä. Aistihuoneiden ajatuksena on tarjota ympäristöjä joihin on helppo ja miellyttävä tulla. Sensoteket koostuu eri aisteja stimuloivista esteettömistä tiloista. Tilojen tarkoitus on rohkaista kävijöitä hankkimaan monenlaisia aistimuksia. Multisensorisessa tilassa kävijän uteliaisuutta, tutkimishalua ja aloitekykyä herätellään.

Myös rentoutuminen on keskipisteessä. Multisensorisessa tilassa tavoittelemme tässä ja nyt kokemusta.

Sensoteket on kaikille avoin. Tänne voi tulla yksin tai ryhmässä. Toivotamme tervetulleiksi yksittäiset kävijät, perheet, koululuokat, päiväkodit, toiminta- sekä asuinyksiköt.

Sensoteketissa ei aseteta vaatimuksia, täällä saa kokea, tutkia sekä rentoutua ja nauttia –kaikki jokaisen kävijän oman toivomusten ja kykyjen mukaan.

Sensoteket i Vasa
Har stängts

tfn 050 30 27 888
e-post:
senso(a)larum.fi


Sensoteket/Sensoteekki
Vegahuset/Vegatalo
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
2. våningen/toinen kerros

tfn/puh. (09) 43 42 36 31

e-post/sähköposti:
monica.avellan(a)fduv.fi